تبلیغات
خرافات دینی - اجتماعی - سرنوشت من
خرافات دینی - اجتماعی
شناخت حقیقت از خرافات
یکشنبه 29 اسفند 1389

سرنوشت من

یکشنبه 29 اسفند 1389

نوع مطلب :
نویسنده :خادم المهدی

روزگارم تیره و این روزهایم تیره تر

یا به نوعی رو به ویرانیست دنیایم دگر

من که چشمم خواب دریا دیده بود

عکسش از دریا شده یک آسمان بارنده تر

هر چه از این درد پا پس می کشم بیفایده است

سرنوشت من گره خورده ست با غم سر به سر

لحظه های مرده ام تاوان یک تردید شد

تا که تقویمم دهد یک عمر از تلخی خبر

بار دیگر مهره ام در خانه ی دوم نشست

از گریز بین سعد و نحس یا که خیر و شر

مرگ من در این غزل چون آتشی خواهد شد و

بعد جز خاکستری از من نمی ماند اثركد نوحه

كد مداحی