تبلیغات
خرافات دینی - اجتماعی - نظر اسلام در باب خرافات چیست؟ (با استناد به آیات قرآن)
خرافات دینی - اجتماعی
شناخت حقیقت از خرافات
جمعه 31 تیر 1390

نظر اسلام در باب خرافات چیست؟ (با استناد به آیات قرآن)

جمعه 31 تیر 1390

نوع مطلب :
نویسنده :خادم المهدی

نظر اسلام در باب خرافات چیست؟ (با استناد به آیات قرآن)

پاسخ: خرافه به معنای چیزی است كه واقعیت ندارد و ساخته ذهن و فكر انسان است كه پس از پیدایش به آن اهمیت می دهد و  برای آن  در زندگی خود اثر قائل می شود. در صورتی كه هیچ گونه تاثیری در زندگی و حقایق هستی ندارد. نظیر: فال گیری، سحر و جادو، سعد و نحس برخی از اماكن و امثال آن. با توجه به این قرآن كتاب درس زندگی است و برای كمال و سعادت بشر نازل شده از این رو با اموری كه غیر واقعی، خیالی و خرافی است مبارزه می كند به طور نمونه احترام، عبادت و تقدیس چوب و سنگ هایی كه به عنوان بت می شناختند. آنها را محور زندگی و اثر گذار می دانستند در صورتی كه همه این امور خرافه است و چون خرافه بود پیامبران با این گونه امور مبارزه كردند و به مردم اجازه نمی دادند كه معبود خویش را بت ها قرار دهند. روزی که فرزند پیامبر اکرم از دنیا رفت خورشید گرفتگی ایجاد شد ، برخی این خورشید گرفتگی را ناشی از مرگ ابراهیم می دانستند که پیامبر اکرم با آن مخالف کردند و آن را غیر واقعی دانستند فرمودند : خورشید کرفتگی از آیات الهی است و ربطی به مرگ ابراهیم ندارد . شیوه و روش قرآن برای مبارزه با خرافات، تفكر و تعقل است، با توصیه به اندیشیدن، تحقیق و بررسی مسایل به واقعیت می رسد و می تواند واقع را از خرافه تشخیص دهد البته مقداری نیاز به مطالعه و بررسی دارد و تا معیار خرافه از واقعیات تشخیص داده شود از این رو در هر موضوعی كه احساس خرافه و غیر واقعی می شود باید با تفكر و بدست آوردن معیار واقعی كه قرآن و سنت ارائه می دهد بدست آوریم و برای شناخت واقع از غیر واقع همان ملاك را معیار قرار دهیم.

شاید برخی افراد جن و پری را خرافه بدانند در صورتی كه قرآن امر واقعی می داند. شاید برخی توسل و ارتباط با ارواح انبیا را خرافه بدانند در صورتی كه با توجه به معیار قرآنی و روایی یك واقعیت است.

شاید برخی از مادی گراها وجود خدا را به خاطر آن كه دیده نمی شود خرافه بدانند در صورتی كه از نظر قرآن وجود خدا بدیهی و روشن است و جای هیچ گونه شك و تردیدی وجود ندارد. (افی الله شك فاطر السموات و الارض)
كد نوحه

كد مداحی