تبلیغات
خرافات دینی - اجتماعی - به یاد شاملو
خرافات دینی - اجتماعی
شناخت حقیقت از خرافات
یکشنبه 29 اسفند 1389

به یاد شاملو

یکشنبه 29 اسفند 1389

نوع مطلب :
نویسنده :خادم المهدی

به یاد شاملو

دلتنگی های آدمی را باد  ترانه ای میخواند

رویاهایش را آسمان پر ستاره نادیده می گیرد

وهردانه برفی به اشکی نریخته می ماند

سکوت سرشار از سخنان ناگفته است

از حرکات ناکرده

اعتراف به عشقهای نهانی

وشگففتیهای بر زبان نیامده

در این سکوت حقیقت ما نهفته است

حقیقت تو و من

برای تو و خویش چشمانی آرزو میکنم

که چراغها و نشانه ها رادر ظلماتمان ببیند

گوشی که شناسه هارا در بی هوشیمان بشنود

برای تو وخویش روحی که

اینهمه را در خودگیرد وبپذیرد

و زبانی که

در صداقت خود

مارا ازخاموشی خویش بیرون کشد

وبگذارد از آن چیزها که در بندمان کشیده است

سخن بگوییم

گاه آنکه مارا به حقیقت می رساند

خود از آن عاریست

زیرا فقط حقیقت است که

رهایی می بخشدكد نوحه

كد مداحی